การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป การปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ ซึ่งหมายความว่าจะมีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 ที่จะยื่นแบบในปี 2561 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีดังกล่าวจะทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้ โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่น จะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือน สำหรับรายละเอียดต่างๆ ของการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ สามารถคลิกดูได้จากเอกสารการแถลงข่าวของกรมสรรพากรด้านล่างนี้

นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 แบบออนไลน์เพื่อใช้ทดลองคำนวณภาษีก่อนการยื่นแบบจริง มีทั้งแบบใหม่ปีภาษี 2560 และแบบเดิมปีภาษี 2559 ใช้เปรียบเทียบดูความแตกต่าง ท่านสามารถทดลองกรอกข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรงดังนี้
  1. คลิกดู: รายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 (กดลิ้งค์นี้เพื่อแสดงเอกสาร .pdf ในกรอบด้านล่างนี้ สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้)
  2. คลิกดู โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560 แบบออนไลน์ตามโครงสร้างใหม่ (ยื่นแบบ ม.ค.-มี.ค. 2561) สามารถทดลองใส่ข้อมูลเพื่อทดลองคำนวณภาษีดูได้
  3. คลิกดู โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2559 แบบออนไลน์เพื่อคำนวณดูภาษีตามโครงสร้างเดิม (ยื่นแบบ ม.ค.-มี.ค. 2560) เพื่อเปรียบเทียบว่าสามารถประหยัดภาษีได้เท่าไร?